home oferta zapytanie o kredyt kontakt różne
Oferta / Kredyty hipoteczne / Kredyty hipoteczne konsolidacyjne


Kredyt Hipoteczny Konsolidacyjny.

(pełna procedura)

 

Kredyt z przeznaczeniem na konsolidację zobowiązań osób fizycznych. Zabezpieczony poprzez ustanowienie hipoteki w Księdze Wieczystej Dz. IV-tu na rzecz banku.

 

Przeznaczenie.

Kredyt hipoteczny, którego głównym celem jest spłata wszystkich zobowiązań kredytobiorców.

Kredytów konsumpcyjnych, kredytów hipotecznych, kredytów na zakup towarów, itd. łącznie z kredytami na działalność gospodarcza oraz kart kredytowych, debetów w rachunku.

Zobowiązań w stosunku do osób trzecich, pożyczek zakładowych itp.

 

Dzięki zmianie okresu spłaty (nawet do 40 lat) oraz znacznej obniżce oprocentowania rata kredytu hipotecznego konsolidacyjnego może być niższa o połowę w stosunku do sumy obecnych rat.

Tak długi okres planowanej spłaty nie oznacza konieczności spłacania według harmonogramu.

Kredyt hipoteczny konsolidacyjny spłaca się (tak naprawdę) według bieżących możliwości.

Ratę płacimy obowiązkowo. Z ratą możemy wpłacać dowolną kwotę z przeznaczeniem na spłatę kapitału.

Mamy dodatkowe wolne środki, to je wpłacamy.

W ten sposób skracamy faktyczny okres spłaty kredytu i „uciekamy” Bankowi z odsetkami.

 

  • Kredyt udzielany w walutach wymienialnych ( USD, CHF, Euro) oraz w PLN.
  • Dopuszczalne spóźnienia w spłatach kredytów w ostatnich 2-ch latach do 90 dni !!!

W celu wzmocnienia zdolności kredytowej do kredytu mogą przystąpić osoby trzecie.

 

Kredyt można łączyć z innymi celami kredytowymi.

Zabezpieczeniem kredytu może być własna nieruchomość i inna tzw. osoby trzeciej lub tylko osoby trzeciej.

  

 

Kredyt Konsolidacyjny "ŁatwoBralny"

 

(na OŚWIADCZENIE o dochodach)

 

Zabezpieczony poprzez ustanowienie hipoteki w Księdze Wieczystej Dz. IV-tu na rzecz banku.

 

WARUNEK :

             - Minimum 50% wartości kredytów konsolidowanych
               jest spłacana przez okres 9 miesięcy.

            - Spłacie podlegają wszystkie udokumentowane  
               zobowiązania  kredytowe.
             - Kredyty spłacane prawidłowo.
               Dobra historia kredytowa.

 

Odstępstwa :

W przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie rat powyżej 30 dni, ale nie dłużej niż 90dni (w uzasadnionych przypadkach) można wystąpić o odstępstwo.

 

Kredyt tylko w walucie PLN.

 

          Min kwota kredytu to 30 000 PLN

 

          Max kwota kredytu to równowartość :

                 - 85% wartości nieruchomości

oraz

       - 100% sumy wartości : zaciągniętych kredytów i przeznaczonych do konsolidacji oraz kwot do spłaty kart  kredytowych i wykorzystanych limitów w rachunkach osobistych itp.

 

wyjaśnienie :

 np. na umowie kredytu do spłaty widnieje kwota 10000 PLN, wypłacono Ci 8 5000 PLN, a pozostało do spłacenie 5000 PLN.
Możesz konsolidować kwotę 5 000 PLN, ale też 10 000 PLN, gdzie 5000 zostanie przeznaczone na spłatę kredytu konsolidowanego, a pozostałe 5000 przelane zostanie na Twoje konto (na dowolny cel).

 

Okres spłaty kredytu może wynieść nawet 30 lat.

UWAGA :

        Zobacz czy jest coś odpowiedniego w Kredyty Hipoteczne występujace okresowo.

 Opisz swoje potrzeby .